Okrugli sto o kolektivnom identitetu Asocijacije filozofa, sociologa i politikologa „Polis“

„Kolektivni identitet – Pusti drugog da bude drugi“  bila je tema okruglog stola koji je održan sinoć u maloj sali SO Vrbas. Organizator je Asocijacija filozofa, sociologa i politikologa „Polis“ iz Vrbasa.

Pojašnjavajući prostor Vojvodine kao prostor mnogih seoba, naseljavanja i kretanja naroda kroz istoriju, njenu multietičnost i multikulturalnost, dajući prednost kvalitetu i načinu zajedničkog življenja kako bi se bolje razumeli, tako je govorio prvi uvodničar profesor dr. Duško Radosavljević, predsednik Vojvođanske politikološke škole.

Drugi uvodničar Radivoje Jovović je rekao, da je kolektivni identitet i ključna prednost i boljka Vojvodine i Srbije i da je nikada nismo dobro promišljali. Postavlja se pitanje koje su to vrednosti koje su imanentne za nacionalni identitet, jer nacija je proizvod kulture sećanja, što je promenljivo i fluidno, istakao je Jovović.

Okruglom stolu su prisustvovali ljudi od struke i predstavnici vrbaskih udruženja, nekih političkih partija i sindikata. Jedan od učesnika rasprave je rekao da danas niko ne govori o klasnom identitetu koji je pod dominacijom profita, ali da se svako bavi nacionalnim identitetom čije smo žrtve, znači žrtve političke kulture „nakaradnog modela i praznog džepa“. Jedan od učesnika je istakao da ni nacionalni saveti nisu dali baš najbolje rešenje u ostvarivanju identiteta nacionalnih zajednica, da su samo zapravo napravili haos, jer su zapravo svi pod pasahom političkih partija. Bilo je još interesantnih viđenja teme kolektivnog identiteta, ali činjenica je da je ovaj okrugli sto protekao u pravom demokratskom i interaktivnom dijalogu , što je bio i cilj, a suština i poenta rasprave u tome je da bi smo morali biti više građanima, što je u poslednje vreme teško u situaciji kada se država rastače u svim segmentima.

Važno je na kraju reći da je Asocijacija „Polis“ osnovana u Vrbasu, sa namerom da promoviše i pozove na ozbiljan dijalog na lokalu, da se edukuje javnost i lokalna zajednica, a njen osnivač i inicijator je dr Goran Kaluđerović, koji je bio i moderator ovog prvog okruglog stola.