Rebalans budžeta na sednici SO Vrbas 16. decembra

Predsednica SO Vrbas Marjana Maraš sazvala je za petak, 16. decembar, XXXI sednicu lokalnog parlamenta. Među predloženim tačkama dnevnog reda najzanimljivija je, svakako, ona koja se tiče rebalansa opštinskog budžeta za 2016. godinu. Lokalna samouprava prihodovala je 1.259.125.355 dinara, a rashodovala 1.276.915.625 dinara, pa će se odbornici izjašnjavati o finansiranju budžetskog deficita koji iznosi 17.790.270 dinara.

Pred odbornicioma će se naći i Predlog odluka o izmenama Odluke o montažnim objektima na teritoriji opštine Vrbas i Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta. Dnevnim redom predviđeno je da se razmatra i Odluka o produženju važenja „Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica za period 2010-2015. godine“, kao i „Strateškog plana razvoja socijalne zaštite opštine Vrbas za period 2010-2015. godine“.

Predloženo je i donošenje odluke o izmenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih delatnosti, izmena i dopuna Programa poslovanja JKP „Standard“ za 2016. godinu, Statuta Turističke organizacije opštine Vrbas, kao i druga pitanja u ukupno 13 tačaka predloženog dnevnog reda XXXI sednice SO Vrbas.

Do kraja godine izvesno će se održati još jedna sednica SO Vrbas na kojoj će se raspravljati o opštinskom budžetu za narednu godinu.