Trenutna usluga „Standarda“ zakonski neobavezujuća, saopštava Pokret za preokret

„JKP „Standard“ nema zaključene pojedinačne ugovore sa korisnicima usluga za isporuku toplotne energije u Vrbasu što je u suprotnosti sa Zakonom o energetici i ide na štetu građana Vrbasa. Taj ugovor „Standard“ je morao da zaključi do kraja prošle godine, a pošto to nije uradio građani Vrbasa su se našli u pravnom vakumu za koji je odgovorno opštinsko preduzeće koje se ne pridržava zakona. Iako je kazna za nepoštovanja zakona, u ovoj oblasti, između 500.000,00 i 2.000.000,00 dinara opštinski čelnici i rukovodstvo ovog preduzeća tim ne haju, jer će te kazne opet platiti građani, kroz cene komunalnih usluga.

Trenutna isporuka toplotne energije je zakonski neobavezujuća, jednostrana, bez pristanka građana, što je u suprotnosti i sa Zakonom o energetici, ali i sa Zakonom o obligacionim odnosima. Prava istina je da se „Standard“ plaši zaključenja ugovora jer bi to značilo da veliki broj građana neće pristati da potpiše ugovor pod ovim uslovima, a zbog visokih cena i nepravilnog načina obračuna, što bi značilo da bi se broj korisnika grejnih usluga drastično smanjiio. Umesto da se postaraju da urede obračun i uvedu pravično merenje po utrošku naša „Standard“ se odlučila da izbega zakonske obaveze. Na žalost ni Ministrastvo energetike se povodom kršenja zakona o energetici po pitanju zaključivanja ugovora sa korisnicima da sada nije oglašavalo i izgleda da građane nema ko da zaštiti od samovolje naprednjačke vlasti.

Pokret za PREOKRET ocenjuje da ovakvo ponašanje rukovodstva „Standarda“ da se propisi poštuju samo kada njima odgovara, a poptuno se oglušuju o njih kada im ne odgovaraju, šalje direktnu poruku građanima da oni mogu da rade šta hoće dok iza njih stoji partijska država. PREOKRET je i ranije ukazivao na samovolju javnih preduzeća u opštini Vrbas, gde su udruženja stanara zahtevala od JKP „Standard“ smanjenje cena grejnih usluga i zaključenja ugovora sa svakim korisnikom pojedinačno. Do danas pritužbe građana nisu imale značajniji uspeh pa protesti i sudski postupci ostaju jedino preostalo rešenje“, saopštava Đorđe Pivarski u ime Pokreta za preokret.