Nove olakšice za redovne platiše JKP „Komunalac“

Na zahtev JКP „Кomunalac“, Skupština opštine Vrbas donela je odluku o izmenama i dopunama Odluke o sahranjivanju i grobljima kojom se omogućuje srodnicima pokojnika da obnovu desetogodišnjeg zakupa grobnih mesta plaćaju u jednakim godišnjim ratama.

„Prema Pravilniku o uređenju i održavanju groblja i obavljanju pogrebnih usluga JКP „Кomnalac“, srodnici pokojnika su u obavezi da na svakih 10 godina plaćaju zakup grobnih mesta. U slučaju da srodnik ne želi da produži rok za počivanje, JКP „Кomunalac“ ima pravo da posmrtne ostatke prenese u osarijum, odnosno, zajedničku grobnicu“, rekao je rukovodilac PJ „Čistoća“ Alen Bulajić.

Odmah nakon ovih olakšica, Opštinsko veće je na inicijativu Nadzornog odbora JКP „Кomunalac“ odobrilo popust od tri odsto za redovne platiše, odnosno, one korisnike usluga koji svoje račune izmiruju do 20. u mesecu.

„Od 15.700 potrošača koliko ih ima u opštini Vrbas, nešto manje od 50 procenata svoje račune plaća do 20. u mesecu“, kaže šef Službe i obračuna i naplate potraživanja Miljko Miljanić.