Konkurs ULUV-a za Prolećni likovni salon

ULUV raspisuje konkurs za učešće na Prolećnom likovnom salonu 2017. godine, a pravo učešća imaju svi oni koji su do datog roka predali radove, obnovili članstvo, odnosno uplatili članarine za tekuću godinu. Konkuriše se sa najviše dva rada nastala u prethodnoj ili ovoj godini, a uz radove se dostavljaju osnovni biografski podaci, kao i podaci o radovima. Maksimalna veličina dela, ne ukljčujući skulpture, iznosi 80 cm.

Učesnike na izložbi i nagrađene će odabrati selektor Prolećnog salona koga imenuje umetnički Savet ULUV-a. Termini za dostavu radova su 8.9. i 10. mart, a radovi se dostavljaju “Našoj Galeriji” ili na adresu “Naša Galerija” – za Prolećni Salon ULUV-2017, Maršala Tita 87,  21460 Vrbas.

Za sve dodatne informacije javiti se na telefon 066 8642275. Otvaranje Prolećnog likovnog salona predviđeno je za 20. mart tekuće godine.