Međusektorska saradnja na zaštiti dece od nasilja

U velikoj Sali SO Vrbas održan je danas sastanak Radne grupe za izradu Programa unapređenja socijalne zaštite. Povod je bio jučerašnji Dan socijalne pravde, a tema skupa “Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju”.  Okrugli sto okupio je i predstavnike obrazovnih i zdravstvenih ustanova, Centra za socijalni rad opštine Vrbas, predstavnike policije i pravosuđa, lokalnu samoupravu i civilni sektor.

Svim relevantnim organizacijam uključenim u sistem socijalne zaštite, predočen je izveštaj sa sastanka koji je 8. februara održan u Novom Sadu, koji je okupio međusektorske timove 12 opština, uključujući i vrbasku, i koji ima za ishod da se na lokalnom nivou unaprede mehanizmi za zaštitu dece od nasilja, sprečavanje njihovog zlostavljanja i zanemarivanja.

Na okruglom stolu, održanom danas u Vrbasu, naznačeno je da su preporuke sa novosadskog skupa izrada situacione analize stanja u opštini po sektorima. Ova analiza treba da obuhvati samoprocenu kapaciteta, procenu komunikacije sa partnerima u lancu zaštite dece od nasilja, procenu stanja i slično, a koordinator na nivou opštine je Centar za socijalni rad.

Mira Nedić, načelnik Odeljenja za društvene delatnosti, zatražila je od svih ustanova i organizacija da maksimalno uvaže ozbiljnost ove teme i da do 10. marta dostave analize u svom sektoru. Nakon toga će Centar za socijalni rad sastaviti izveštaj i dostaviti ga Interesorskom timu u Novi Sad i Centru za prava deteta.

Prisutni su upoznati sa projektom “Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju”, koji im je prezentovan od strane Odseka za društvenu brigu o deci, obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu OU Vrbas. A predstavljen je i primer dobre prakse, pod nazivom “Drug nije meta”, koji se sprovodi u OŠ “Petar Petrović Njegoš”.