Do sada tri stranke predale listu kandidata za odbornike SO Vrbas – Rok 7. april u ponoć

Izbori u opštini Vrbas biće održani 23. aprila, dok će predsednički biti održani 2. aprila. Izborna trka uveliko je počela i pre raspisivanja izbora, tako da je do sada  Vrbas posetilo nekoliko predsedničkih kandidata. Ipak, u Vrbasu veća je trka za lokalne izbore. Dan pre promene Zakona o javnom beležniku, 28. fedbruara, koalicija okupljena oko SNS-a predala je punu listu, od 36 kandidata za odbornike u SO Vrbas.  Zakon o javnom beležniku na snagu je stupio 1. marta tako da se potpisi više ne mogu overavati u Opštini i Sudu, a u opštini Vrbas postoji samo jedan javni beležnik. Ovim je znatno usporeno overavanje potpisa, a samim tim i da tim stranke overe potpise za listu. Kako saznajemo, javni beležnik radi  prekovremeno i u dogovoru sa predsednicima opštinskih odbora stranaka ili udruženja utvrđuju vreme za overu potpisa.

Opštinska izborna komisija

Predsednik OIK-a je Željko Lainović, zamenik predsednika Jelena Bečić, sekretar Danka Vasiljević, zamenik sekretara Jelena Dević. OIK čine i šest članova: Radmila Bajac (SNS), Irina Vlahović (SNS), Hajrudin Obuća (SDPS), Rajko Krivokapić (SPS), Radmila Todorović (SPS) i Aleksandar Stojanović (DS).

Krajnji rok za predaju liste kandidata za odbornike u SO Vrbas je 7. april do ponoći. Po kandidatu je potrebno prikupiti 30 potpisa, tako da je za punu listu od 36 odbornika  potrebno 1080 potpisa. Iz Opštinske izborne komisije (OIK) kažu da je praksa da se prikupi bar za 100 potpisa više u slučaju da ima nevalidnih potpisa. Komisija nakon predaje liste ima rok od 24 sata da utvrdi da li postoje svi zakonski uslovi za proglašenje liste, nakon čega donosi rešenje o proglašenju liste, ili odbacuje  zbog nevalidnosti.  U slučaju da odbaci listu, daje rok od 48 sati da se otklone nepravilnosti i prikupe dodatni potpisi. U trenutku kada se lista proglasi, sa date liste imaju pravo da se u  prošireni sastav Opštinske izborne komisije uvrste član i zamenik člana OIK-a. Minimalna lista kandidata za odbornike u SO Vrbas je trećinska i mora da ima 12 kandidata za odbornike. Redosled  kojim budu proglašavane,  biće i redni broj liste na glasačkom listiću.