Državna sekretarka najavila realizaciju važnih projekata u Vrbasu

Dr Stana Božović, državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, najavila je prilikom današnje posete, realizaciju tri najvažnija projekta za opštinu  Vrbas. Reč je o završetku radova na izgradnji Centralnog postrojenja za preradu otpadnih voda, završetku kanalizacionog sistema u celoj opštini, i remedijaciji Velekog bačkog kanala, završnom projektu u rešavanju problema zagađene životne sredine.

Milan Glušac, predsednik Privremenog organa opštine Vrbas, razgovarao  je sa dr Stanom Božović, o svim važnim projektima koje opština sprovodi kao i o budućim projektima. Glušac je istakao dobru saradnju sa Vladom Srbije i Vladom Vojvodine, koje vode Alekasandar Vučić i Igor Mirović, i zahvaljujući tome stvoreni su uslovi za realizaciju sva tri projekta. Prema njegovim rečima i drugi projekti potvrđuju da opština Vrbas nailazi na otvorena vrata kada tragama za partnerima i podrškom u raznim poslovima.

“Imamo definisane ciljeve u ovoj oblasti, a to je izgradnja celokupne kanalizacije u svim mestima opštine, završetak linije mulja na Centralnom postrojenju za preradu otpadnih voda, i na kraju remedijaciju Velikog balkog kanala. Obustavljanje radova na CPPOV nije zavisilo od nadležnog ministarstva ili naše lokalne samouprave, već je zastoj nastao u odnosu Evropske delegacije, kao investitora, i izabranih izvođača radova, i sada imamo najave da će radovi biti brzo nastavljeni. Kada govorimo o kanalizaciji, Ministarstvo poljoprivrede i opština Vrbas, u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama i pretpristupnim fondovima, trebalo bi da uskoro obezbedi novac za završetak celokupne kanalizacije. Ministarstvo poljoprivrede je već sada pristupilo delegiranju projekta remedijacije Velikog bačkog kanala pred fondovima EU, tako da očekujemo da on zbog svoje važnosti, dobije međunarodnu podršku za rešavanje“, rekao je Glušac i dodao da je zdrava životna sredina i kvalitet života građana važan zadatak u radu lokalne samouprave i izrazio zadovoljstvo na jasno iskazanoj podršci vlada Srbije i Vojvodine, kao i međunarodnih insitutcija, u  nameri da se konačno Vrbas ukloni sa mape zagađenih životnih prostora.

Nakon sastanka u opštini, Glušac je sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede obišao Centralno postrojenje za preradu otpadnih voda i upoznao ih sa njegovim kapacitetima i važnom ulogom za ceo region. Tom prilikom dr Božović je istakla da su  projekti iz oblasti ekologije na prostoru opštine Vrbas prioritetni  za ministarstvo, koje ovoga puta u Vrbasu ona predstavlja,  i ima strateški značaj ne samo za ovu opštinu ili Vojvodinu, već i za Srbiju.

“Vlada Srbije daje podršku ovim projektima, a tri tačke u kojim ćemo pružiti maksimalnu podršku su kanalizacija za celu opštinu, CPPOV, i remedijacija Velikog bačkog kanala, pre svega. Već sada popunjavamo obrasce za fondove EU za obezbeđivanje sredstava za čišćenje kanala i radi se o 35 miliona evra. Takođe, imamo sugestije Evropske delegacije da je ovaj projekat i Evropi od velike važnosti, a uz podršku vlada Srbije i Vojvodine, i opštine Vrbas, možemo očekivati da ćemo krenuti u njegovu realizaciju. Proteklih dana rešavamo i obezbeđivanje novca za završetak kanalizacije, radi se o 3,2 miliona evra, i već imamo dogovor sa međunarodnim institucijama koje se spremne da nas podrže, a radi se Evropskoj investicionoj banci. Nastavak radova na izgradnji CPPOV je, takođe, dogovoren, i to se može očekivati do kraja ovog meseca“, rekla ja Božović i naglasila da će Ministarstvo raditi u sva tri pravca jer stvaranje zdrave životne sredine je obaveza za sve nas.