Srušimo barijere za autizam zajedno – Hajde da izgradimo pristupačno Društvo -Multiart

Svetski dan podizanja svesti o autizmu je 2.april i udruženje Multiart ga obeležava kao i prethodnih godina koordinirano sa drugim udruženjima iz Srbije. Na čelu obeležavanja je krovna organizacija, Savez udruženja Srbije za podršku osobama sa autizmom – Autizam Srbija.


Ovogodišnja kampanja fokusira se na pristupačnost, i nosi slogan “Srušimo barijere za autizam zajedno: Hajde da Izgradimo pristupačno Društvo”.
2. aprila, na dan obeležavanja Svetskog dana autizma, pozivamo donosioce odluka u Srbiji da posvete vreme uklanjanju mnogobrojnih barijera koje sprečavaju osobe sa autizmom u ostvarivanju svojih ljudskih prava. Pozivamo donosioce odluka u opštini Vrbas da konačno obezbede sredstva za završetak dnevnog boravka za decu sa smetnjama i omladinu sa invaliditetom i omoguće svakodnevnu podršku, baš onako kako je to realizovano u svim okolnim opštinama i gotovo u celoj Vojvodini.
Prema statistici organizacije Autizam Evrope, autizam pogađa jednu u 100 osoba, što znači da u Evropi trenutno živi 5 miliona osoba sa autizmom. U Srbiji ne postoje tačni podaci o broju osoba sa autizmom, niti postoji Nacionalni registar. Određene procene govore da u Srbiji trenutno živi 60 000 osoba sa nekom od dijagnoza iz autističnog spektra.

Uprkos povećanju svesti o tome šta je autizam, osobe sa autizmom i njihove porodice i dalje smatraju da javnost ovo stanje ne razume. Ovaj nedostatak razumevanja stvara prepreke u stavovima i nedostatak podrške, koji otežavaju uključivanje osoba sa autizmom u društvo. Tako se osobe sa autizmom često u velikoj meri suočavaju sa problemom pristupačnosti, sa izolacijom u svojim lokalnim zajednicama, kao i u društvu u celini, što pojačava diskriminaciju sa kojom se suočavaju u mnogim oblastima života.
Roditelji strahuju i šta će biti sa autističnim detetom nakon njihove smrti, ko će se starati o njemu, jer država ne ulaže ništa u smeštajne kapacitete za osobe obolele od autizma.
Od izuzetne je važnosti da donosioci odluka, kao i društvo u celini, imaju veće znanje o autizmu , i da čine sve u smeru uklanjanja postojećih prepreka koje sprečavaju puno učešće osoba sa autizmom u društvu.
Razumevanje osoba sa autizmom je prvi korak ka pristupačnom i inkluzivnom društvu. Neophodno je znati da osobe sa autizmom poseduju mnoge skrivene veštine i talente, ali je ključ znati kako to iskoristiti i pomoći osobama sa autizmom da iskažu svoj puni potencijal. Neophodno je napraviti pristupačno obrazovanje, zdravstvenu zaštitu u odraslom dobu, usluge socijalne zaštite i zapošljavanje u slučajevima gde je to moguće. Obrazovanje mora biti individualno, deca sa autizmom vrlo često ne napreduju kroz inkluzivno obrazovanje zato što se ne neguju njihovi talenti, već se insistira na onome što ne mogu da urade.
Zato još jednom pozivamo donosioce odluka, stručnjake, lidere poslovnog okruženja i javnost da se konsultuju i sarađuju sa ljudima iz autističnog spektra i ogranizacijama koje ih zastupaju, kako bi društvo učinili senzibilisanim u svim životnim aspektima i omogućili usaglašenost sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom (UNCRPD).

Svetski dan autizma u Srbiji prolazi u senci predsedničkih izbora. Ovom prilikom podsećamo naše političare da je jedno od najvećih svetskih političkih iznenađenja bilo prošle godine prilikom pobede Donalda Trampa na izborima za predsednika SAD. Tramp je prvi kandidat za predsednika SAD koji je u toku cele kampanje pričao o uzrocima autizma, o načinima obrazovanja i servisima podrške za osobe sa autizmom. Sa obzirom koliko je Trampova pobeda bila tesna, jasno je ko je tu prevagu mogao doneti. Biračko telo koje sačinjavaju ne samo osobe sa dijagnozama iz oblasti autističnog spektra, već i njihovi roditelji, braća i sestre je čitava armija glasača koja na izborima može doneti 3-4% glasova. Do sada se u Srbiji nije pojavila politička opcija koja autizam uopšte spominje.To ipak na kraju govori o svesti u našem društvu, jer ako se o nečemu ne govori, kako će se bilo šta i uraditi…
Srušimo barijere za autizam zajedno: Hajde da izgradimo pristupačno Društvo