Od Pokrajine sredstva za prevoz studenata i izradu dokumentacije za rekonstrukciju škola

Iz Pokrajine је odobreno 2 miliona dinara za regresiranje prevoza studenata i sredstva za izradu tehnčke dokumentacije za četiri škole u opštini Vrbas.  Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost izdvojio je 1.957.761 dinara za regresiranje prevoza studenata u međugradskom saobraćaju u opštini Vrbas. Pravo na regresirani prevoz ostavrilo je 325 studenata. Sredstva za regresiranje prevoza namenjena su za budžetske studente, za studente koji nisu korisnici usluga smeštaja i ishrane u studentskom centru i koji ne koriste stipendije i kredite.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, odobrio je sredstva za izradu tehničke dokumentacije u planiranim projektima sanacije i rekonstrukcije delova tri obrazovne ustanove u opštini Vrbas. Srednja stručna škola „4. juli“ dobila je 135.000 dinara za projektno tehničku dokumentaciju sanacije ravnog krova, a Gimnazija „Žarko Zrenjanin“ 128.000 dinara za tehničku dokumentaciju hidrotehničkih instalacija. Za uzradu tehničke dokumentacije za dogradnju koncertne sale i kancelarija, Osnovna muzička škola Vrbas dobila je 60.000 dinara, dok je za projektno tehničku dokumentaciju sanacije krova, OŠ „Branko Radičević“ iz Ravnog Sela dobila 200.000 dinara.