Sastanak radne grupe za izradu Programa unapređenja socijalne zaštite

U toku je izrada Programa unapređenja socijalne zaštite kojom bi se u narednom petogodišnjem periodu definisali razvoj i unapređenje usluga socijalne zaštite na teritoriji opštine Vrbas. U tom smislu osnovane su radne grupe da rade na izradi kreiranja socijalne zaštite u pet programskih celina koje obuhvataju podršku porodici, deci i omladini, starijim građanima, Romima i osobama sa invaliditetom.

Na današnjem sastanku radne grupe za izradu programskog dela usluga namenjenim starijim sugrađanima predsednica Komisije za izradu Programa unapređenja socijalne zaštite Radmila Musić koordinirala je rad predstavnika Opštinskog veća, Centra za socijalni rad opštine Vrbas, Udruženja penzionera i Gerontološkog centra Vrbas.

Na sastanku su precizirani prioriteti razvoja usluga socijalne zaštite uz naglašavanje potrebe za saradnjom različitih sektora koji pružaju komplementarne usluge namenjene podršci starijim građanima naše opštine. Predstavnica Centra za socijalni rad, Zorka Bajagić  je upoznala članove sa trendovima porasta socijalnih potreba odraslih i starijih lica u proteklih nekoliko godina i naglasila potrebu za razvojem hraniteljskog smeštaja za odrasla i stara lica. Predsednik opštinskog Udruženja penzionera  Milić Mijović i Danilo Maraš predstavili su izveštaj o aktivnostima koje Udruženje pruža korisnicima uz potrebu rešavanja prostornog problema udruženja koje trenutno radi u skučenom i neodgovarajućem prostoru. Dok su direktorka Gerontološkog centra Vrbas, Radmila Musić  i član radne grupe Mihailo Simić izneli planove ustanove da se u narednom periodu nastavi povećanje broja korisnika usluga kućne nege i pomoći na teritoriji opštine uz nadu da će se obezbediti razvoj novih usluga poput dnevnog boravka za odrasla i stara lica.