Poziv Resursnog centra za trening za monitoring i evaluaciju

TACSO Građanskih inicijativa, Resursni centar za sve organizacije civilnog društva (OCD) u Srbiji, raspisuje poziv za Trening za monitoring i evaluaciju namenjen organizacijama koje žele da se razvijaju. Trening će trajati dva dana i biće održan u Beogradu 30. i 31. maja 2017. godine.

Ovaj trening ima za cilj da ojača kapacitete organizacija civilnog društva u Srbiji za efikasnije ostvarivanje svojih misija kroz pružena znanja i veštine za praćenje i evaluaciju rada organizacije. Tokom treninga biće obrađene različite teme relevantne za oblast monitoringa i evaluacije, a sa ciljem da se istakne značaj organizacionog monitoringa i evaluacije za efektivniji i efikasniji rad, kao i da se razmotre koncepti i ponude alati koji mogu doprineti organizacijama da razviju sveobuhvatan plan za praćenje i procenu svojih ciljeva i programa, kao i mogućnosti primene rezultata u daljem radu.

Kurs je namenjen onima koji već imaju neko iskustvo u oblasti monitoringa i evaluacije. Za učešće na treningu se možete prijaviti popunjavanjem aplikacionog formulara do 23. maja 2017. godine. Organizator treninga pokriva troškove prevoza i smeštaja.