Novine u nastavi hemije

Na Hemijskom fakultetu u Beogradu održano je 28. Stručno usavršavanje za nastavnike hemije i 1. Konferencija metodike nastave hemije. Na ovoj Konferenciji predstavljeni su rezultati istraživanja realizovani u prethodnom periodu od strane eminentnih domaćih stručnjaka metodičara nastave. Veoma zapaženo bilo je i izlaganje dr Tamare Premović, naučnog saradnika, nastavnice hemijsko-tehnološke grupe predmeta u SSŠ „4. juli“.

Ona je na Konferenciji izlagala o savremenim metodama nastave, vrlo primenljivim i efikasnim u izučavanju nastavnih sadržaja iz hemijskih i tehnoloških nauka.

„Na postignuća učenika utiče atmosfera koja vlada u učionici i aktivnosti koje oni izvode. Tako, učenici koji su više angažovani u toku nastave postižu bolja postignuća, teže i ređe napuštaju časove hemijske i tehnološke grupe predmeta. Utvrđeno je da mladi kroz socijalnu interakciju u grupnom radu i aktivan istraživački rad formiraju dublje razumevanje hemijskih i tehnoloških nastavnih sadržaja što se odražava na njihova bolja postignuća prilikom provere znanja“, naglasila je Premović.


Premović je, u svojstvu savetnika – spoljnog saradnika za oblast tehnologije Školske uprave Novi Sad, pohađala i obuku na temu „Nastavnici kao nosioci kvalitetnog obrazovanja za svu decu“ koji je razvijen u saradnji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Kancelarije UNICEF-a u Beogradu.