Portreti koji govore

Izložba „Portreti koji govore“ otvorena je sinoć u Našoj Galeriji u centru Vrbasa. Autorka izložbe Živka Suvić, koja je bila sinoć na otvaranju, rekla  je da joj je  ova izložba u Vrbasu, zapravo 23. samostalna, a da je deo izloženih  crteža nastao na Novom Zelandu 2014. godine i da se pokazalo da crteži mogu podjednako da komuniciraju sa publikom širom sveta, jer povezuju ljude bez obzira na kojoj  strani sveta žive.

“Počela sam da se bavim portretom kao eksperimentom, zanimala su me ljudska lica koja šalju pozitivne poruke i pozitivne reči koje vezuju ljude“, rekla je Živka Suvić.

U svom  umetničkom opusu Portreta koji govore, koristila je kombinvane tehnike, različite materijale, jake linije i jake kontraste. Njeni portreti su upečatljivi, moderni, izazivaju različita osećanja, odraz su  ljudske emocije, koju snažno beleži umetnička ruka u likovne radove.

Umetnicu Živku Suvić, u Našoj Galeriji u centru Vrbasa, dočekala je Tamara Baranovski, predsednica  ULUV-a,  slikari članovi ULUV-a, Ateljea 05, kao i likovna publika.Inače Živka Sukić je iz Sremske Mitrovice, završila je Akademiju likovnih umetnosti u Novom Sadu, a Postdiplomski sertifikat iz vizuelne umetnosti stekla je 2014. godine na Novom Zelandu. Izlagala je samostalno i na kolektivnim izložbama.