Revitalizacija Dunavske regije kroz čišćenje kanala

Na radnom sastanku na temu „Revitalizacija Dunavske regije kroz čišćenje kanala i razvoj lokalnog turizma uz pomoć fondova EU“, u organizaciji Dunavskog centra za kompetenciju u Beogradu i nemačkog Bundestaga, učestvovao je predsednik opštine Vrbas Milan Glušac. Prema njegovim rečima na sastanku je bilo reči o čišćenju kanala u okviru sistema Dunav-Tisa-Dunav, mogućnostima za razvoj turizma u našoj regiji, kao i o dostupnostima EU fondova za razvoj projekata vezanih za pomenute teme.

“Bila je to dobra prilika da u odvojenom panelu ukažemo na naše probleme kada govorimo o Velikom bačkom kanalu, ali i predstavimo naše mogućnosti kada govorimo o razvoju turizma. Posebno sam predstavio potencijal opštine Vrbas u oblasti razvoja nautičkog turizma, usluga koje mogu biti vezane uz brojne geotermalne izvore na teritoriji naše opštine, kao i na mogućnosti razvoja seoskog turizma“, rekao je Glušac.

Poslanica Bundestaga i članica grupe za evropske integracije Iris Eberl, istakla je da Evropska unija neće biti kompletna sve dok joj se ne priključe i zemlje Zapadnog Balkana. Potpredsednik skupštine AP Vojvodine Damir Zobenica zahvalio se poslanici Bundestaga Iris Eberl na dolasku i učeću u organizaciji ovog sastanka. On je istakao da je zagađenje Velikog bačkog kanala pitanje od nacionalnog značaja, a Pokrajinska vlada, sa svojim sekretarijatima, aktivno učestvuje u svim fazama rešavanja ovog problema.

“Tu mislim na institucionalnu podršku, učešće u radnim grupama, saradnju i dostavljanje raspoloživih podataka domaćim i stranim partnerima, povezivanje interesnih grupa i lokalnih samouprava, medijsko izveštavanje o aktivnostima, izdavanje dozvola i saglasnosti, kao i na učešće u finansiranju“, rekao je Zobenica.

Na skupu u Beogradu pored Zobenice, učestvovali pokrajinski sekretar za privredu i turizam Ivan Đoković, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Kancelarije za evropske integracije, Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Dunavskog centra za kometenciju i Turističkog saveza Srbije.