Za dva projekta u Gerontološkom centru 1,3 miliona dinara

Sredstva za realizaciju dva projekta u ukupnoj vrednosti 1.3 miliona dinara odobrena su Gerontološkom centru Vrbas od strane Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku i demografiju na konkursu „Unapređenje usluga socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini“. 

Projekat „Sanacija stepeništa i sanitarnih čvorova po nalogu inspekcije“ u iznosu 800.000 dinara predstavlja samo deo sredstava neophodnih za izvođenje radova po nalogu inspekcije socijalne zaštite u cilju dobijanja licence za rad ispunjenjem funkcionalnih uslova neophodnih objektu namenjenom za pružanje usluge smeštaja korisnicima svih kategorija.

Projekat „Unapređenje rada zdravstvene sluzbe Gerontološkog centra Vrbas“ u iznosu od 500.000 dinara predstavlja implementaciju softverske aplikacije jedinstvenog informacionog sistema socijalne zaštite, Primenom JISUSZ modula ambulantnog sistema zdravstvena služba u Gerontološkom centru Vrbas će biti direktno umrežena sa svim zdravstvenim ustanovama, bolnicama, kliničkim centrima u Republici Srbiji. Pored propisivanja recepata, vodjenja elektronskog zdravstvenog kartona, lekaru će biti direktno omogućeno zakazivanje specijalističkih pregleda za potrebe daljeg lečenja korisnika na smeštaju u ustanovi.