Za suzbijanje komaraca i krpelja 11 miliona dinara

Budžetom opštine Vrbas za tretiranje insekata, komaraca i krpelja, predviđeno je oko 11 miliona dinara, kažu u Odeljenju za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost. To je i obaveza lokalnih samouprava prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti prvenstveno zato što su ova bića potencijalni prenosioci mnogih bolesti. 

“Za suzbijanje krpelja predviđeno je 2,5 miliona dinara, a za suzbijanje komaraca 8,5 miliona. Krpelji se tretiraju u prolećnom periodu na svim javnim površinama namenjenim za boravak ljudi, rekreativnim i sportskim površinama, u parkovima, a posebno gde ima mnogo dece, naročito u dvorištima škola i vrtića. Komarce suzbijamo od aprila do septembra sa zemlje i iz vazduha”, prenosi Aleksandra Krtolica, zamenik rukovodioca Odeljenja za zaštitu životne sredine.

Tretiranje komaraca u vrbaskoj opštini vrši se biološkim tretmanom larvi (na 35 hektara), hemijskim tretmanom larvi (130 ha sa zemlje i 150 ha sa vode) i hemijskim tretmanom odraslih komaraca, dva do tri puta u sezoni na ukupno 8.000 hektara.

Domaćinstvima se protiv komaraca individualno dele BTI tablete, pogotovo u seoskim sredinama. Ove tablete treba primeniti u stajaćim vodama i kanalizacionim odvodima. Krtolica apeluje na građane da prijavljuju lokacije na kojima primete prisustvo krpelja, kao i da održavaju takve površine jer se ovi insekti javljaju u visokoj travi i na drugim zapuštenim površinama.

Kako saznajemo, najveća teškoća su lokacije u nadležnosti velikih javnih preduzeća, poput prostora oko pruga i puteva koji se ne održavaju pravilno ili se ne održavaju dovoljno često.