Dodela kuća mladim bračnim parovima

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisao je konkurs za dodelu seoskih kuća sa okućnicom mladim bračnim parovima. Sredstva koja Zavod dodeljuje ne mogu preći milion dinara, a cilj konkursa je da se poveća broj žena vlasnica nepokretnosti kao i to da se razviju ruralne sredine i poveća natalitet u selima.

Prema rečima Danijele Ilić, članice Opštinskog veća, pravo učešća na konkursu imaju supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana kao i vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života u skladu sa Zakonom. Konkurs je otvoren do 30. septembra 2017. godine.

“Učesnici i učesnice konkursa moraju ispunjavati određene uslove u trenutku podnošenja prijave. Uslovi su da  jedan od učesnika konkursa nije stariji od 40 godina života, da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem
nepokretnosti,  da nisu vlasnici/suvlasnici bilo kakve nepokretnosti i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina, da je bar jedan supružnik/partner u radnom odnosu, da imaju najmanje 5 godina neprekidno prijavljeno prebivalište na teritoriji AP Vojvodine, kao i da tržišna vrednost predmetne nepokretnosti ne prelazi iznos od 2.000.000,00 dinara”, rekla je Ilić.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova na adresi www.ravnopravnost.org.rs.