Usvojen Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta

Odbornici Skupštine opštine Vrbas danas su, na III sednici lokalnog parlamenta, usvojili Predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Vrbas za 2017. godinu. Na početku sednice predsednik opštine Vrbas, Milan Glušac, rekao je da ovaj predlog sačinjen u skladu sa Zakonom donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave, odnosno stručna komisija za izradu programa uz saglasnost Ministarstva.

“Treba naglasiti da je celokupna dokumentacija dostavljena Ministarstvu, i da ono procenjuje koja lica su ostvarila pravo prečeg zakupa. Po javnom pozivu dostavljen je 101 zahtev za pravo prečeg zakupa. Programom je opredeljeno ukupne površine 5.599,9590 ha , od toga: planirano za davanje zakup stočari – ukupno 4.476,2164 ha njih ukupno 84, zatim planirano za davanje u zakup poljoprivredna infrastruktura- ukupno 653,3546 ha, kao i planirano za davanje na besplatno korišćenje- Poljoprivredna stručna služba kojoj je programom dodeljeno 99,9344 ha”, rekao je Glušac.

Iznoseći podatke on je istakao da je za javno nadmetanje  opredeljeno oko 370 ha, da za to postoje razni pravni osnovi.

“Na jednom delu nalazi se sistem za navodnjavanje i tad se ono ne može dati po pravu prečeg zakupa, a postoji i privremena mera zabrane korišćenja kao i da postoji pismo o namerama za određene parcele. Restitucijom je vraćeno ukupno 392 ha poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Vrbas u proteklih godinu dana , od čega veći deo je vraćen Crkvama i verskim zajednicama”, istakao je Glušac.

Opozicioni odbornici sa liste “Oslobodimo Vrbas” nisu zadovoljni sa predlogom, kao ni sa Zakonom, koji kako oni kažu, “ide u korist velikih poljoprivrednika, tajkuna i stranaca, umesto  da bude u korist malih i srednjih poljoprivrednika”. Takođe, opozicija je upozorila na rizik da sela zbog ovakvog Zakona budu opustošena. Dragan Stijepović je tražio uvid u kompletan materijal oko izdavanja državnog poljoprivrednog zemljišta.

“Ovde sada postoji monopol. Treba da znamo kako je raspoređeno 220 hektara poljoprivrednog zemljišta na Kosančiću, kao i to šta se desilo sa prenetim sredstvima iz predhodnog perioda od preko 400 miliona dinara i gde se ta sredstva u budžetu nalaze”, pitao je nadležne Stjepović. Na ova, kao i na pitanja koja je uputio predsednici SO Vrbas Marjani Maraš, na kraju prošle sednice, Stjepović je tražio odgovore u narednih sedam dana.