Društvo invalida Vrbas – Jednak pristup pošti za sve građane

Društvo invalida Vrbas obraćalo se PTT Srbija i Zaštitniku za ravnopravnost sa ciljem da se ulaz u glavnu poštu u Vrbasu učini dostupnim za osobe sa invaliditetom. U dopisu koji im je stigao od Zaštitnika za ravnopravnost se navodi da je za osobe koje ne mogu da pristupe objektu pošte u Vrbasu u ul. Gustava Krkleca br. 17 obezbeđen izdvojeni šalter pošte u Vrbasu na adresi Trg Moše Pijade br. 21, koji nema arhitektonske prepreke, „što znači da su preduzete mere u cilju obezbeđenja privremenog rešenja, do završetka radova“.

„Društvo invalida Vrbas pozdravlja svaki potez poboljšanja efikasnosti javnih preduzeća zarad efektivnijeg rada u službi građana, međutim želimo da naglasimo da je otvaranje pomenutog šaltera posledica rada i zalaganja stanovnika naselja „4. juli“ i da nema nikakve veze sa našim Udruženjem. Takođe nam je zasmetalo to što se navodi kao privremena mera do izgradnje rampe. Stanovnici naselja „4. juli“ pretežno su penzioneri koji su zbog svojih godina takođe u situaciji da se otežano kreću, pa im je otvaranje ovog šaltera dobro došlo, što zbog činjenice da nema arihtektonskih prepreka, što zbog toga što je fizički bliži u odnosu na objekat u Gustava Krkleca 17. Mi se zalažemo za to da ovaj šalter ostane otvoren i nakon rešavanja problema pristupačnosti glavnog objekta pošte“, stoji u saopštenju DIV-a.