Opština Vrbas i opština Gedre u Mađarskoj sklopile sporazum o bratimljenju

Opština Vrbas i opština Gedre u Mađarskoj sklopile su sporazum o bratimljenju. Proteklog vikenda na dan opštine Gedre, sporazum su u Mađarskoj potpisali Milan Glušac, predsednik opštine Vrbas, i Gabor Gelenčer, gradonačelnik Gedre. Prema rečima Glušca, opština Vrbas imala je duže vremena želju da uspostavi saradnju sa jednim od mađarskih gradova.

„Poznanstvo sa rukovodstvom opštine Gedra, koje je, inače, pre nekoliko meseci posetilo naš grad i tada iskazalo sličnu želju, iskoristili smo za konačno uspostavljanje bratskih odnosa. Verujem da učvršćivanje odnosa između dva grada na raznim nivoima, može doprineti boljem životu građana, a kako u ukupnom broju stanovnika opštine Vrbas oko pet čine Mađari, želeli smo i da tim ljudima omogućimo da imaju čvršću vezu sa svojom maticom. Gedra je jedna od šest opština u okrugu Baranja, sa razvijenim turizmom, posebno lovnim, a naši domaćini mogu se pohvaliti i brojnim kvalitetnim vinskim podrumima. Za nas je bitno da uspostavljamo čvrste odnose sa gradovima koji su u Evropskoj uniji, posebno zbog zajedničkih projekata prekogranične saradnje“, rekao je Glušac.

U ovom sporazumu između ostalog se navodi da su se opštine složile da će sarađivati u oblasti ekonomije, infrastrukture, privrede, kulture, umetnosti, sporta kao i u ostalim oblastima koje su značajne za razvoj dveju opština. „Saradnja će se ostvarivati kroz posete delegacija, društvenu, kulturnu i sportsku razmenu, kontaktima raznih organizacija i sprovođenjem projekata od značaja za obe opštine. Obe opštine se obavezuju da će pružiti podršku aktivnostima i projektima nastalim u okviru bratimljenja. Sporazum o bratimljenju doprinosi učvršćivanju mađarsko-srpskog prijateljstva, razvoju lokalnih samouprava i uzajamnom razumevanju među narodima Evrope“, stoji u zvaničnom dokumentu.

Delagacije opštine Vrbas posetila je Gedru u danima kada su se obeležavala dva velika praznika; 19. avgusta bio je Dan opštine Gedra, a 20. avgusta je obeležen Sveti Ištvan, najveći državni praznik u Mađarskoj. Za Vrbašane je bio priređen prijem i u administraciji okruga Baranja, pa je ova prilika iskorišćena da se gradonačelnicima šest opština koje čine okrug, uputi poziv da 20. oktobra budu zvanični gosti na Danu opštine Vrbas.