Vrućine desetkovale prinose

Na teritoriji delovanja Poljiprivredne stručne službe Vrbas, kukuruzom je zasnovano 58.500 ha, šećernom repom 8.900 ha, suncokretom 8.600 ha i sojom 34.500 ha. Prema podacima PSS Vrbas, temperature i padavine zabeležene u periodu januar-avgust tekuće godine, uslovile su da usevi na terenu ne izgledaju onako kako se očekivalo u ovom periodu godine.

“Usev soje je niži u odnosu na isti period prošle godine, u fazi nalivanja zrna i zrenja, na pojedinim lokalitetima došlo je do opadanja cvetova, isto je i kod useva kukuruza, koji je u fazi voštane zrelosti, a visoke temperature mogu da dovedu do nižih prinosa. Šećerna repa još uvek odoleva nedostatku padavina. Usev suncokreta na pojedinim lokalitetima je u fazi zrenja. Poljoprivredni proizvođači koji imaju zalivni sistem na svojim parcelama to treba maksimalno da koriste, kako bi sa prinosom koji očekuju pokrili troškove same proizvodnje”, kaže dip.ing. Vladimir Rankov.

Vremenski uslovi će uticati na prinos navedenih biljnih vrsta, prinosi će biti niži u odnosu na prošlu godinu 50-60%. Na pojedinačim parcelama žetva useva soje i suncokreta je već  završena (teritorija opštine Srbobran i Vrbas), a prinosi su kod suncokreta 1.800 kg/ha, a soje 1.200 kg/ha.