Isporučen drugi deo građevinskog materijala za izbeglice

U okviru regionalnog stambenog programa u kojem je opština Vrbas dobila oko 30 miliona dinara za stambeno zbrinjavanje izbeglih porodica koja su se naselila na teritoriji opštine Vrbas, ovih dana isporučena je i druga faza građevinskog materijala.

Dodeljeno je 14 seoskih kuća sa malim grantom paketa materijala, bele tehnike i nameštaja u iznosu od 154.000 evra i 9 paketa građevinskog materijala u iznosu od 90.000 evra. Ovo je regionalni projekat u kojem su bile uključene zemlje iz regiona-BiH, Republika Hrvatska, Crna Gora i Republika Srbija.

„Sa zadovoljstvom mogu da kažem da je naša opština uspešno i u roku sprovela ovaj program. Podsetiću da su ovo najviša sredstva koja je lokalna samouprava uspela da obezbedi za izbegla lica kao i to da je glavni finansijer Razvojna banka Saveta Evrope sa partnerima OEBS, UNHSR, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije i Jedinaca za upravljanje projektima istraživanje i razvoj doo Beograd. Pored toga što smo trajno zbrinuli 23 izbegličke porodice i gde sada imamo i vidljive rezultate,  izgrađene su kuće, ljudi su se uselili…. Ujedno to je i glavni cilj lokalne samouprave. Nadam se da će nam ovaj projekat doneti bolje reference za buduće projekte ne samo za oblast socijalne zaštite već i za projekte iz drugih oblasti koje su od značaja za opštinu Vrbas“, rekla je Danijela Ilić, članica Opštinskog veća.