Sanirana pešačka staza na Vinogradskom mostu

Zamenom dotrajalih ploča i asfaltiranjem pešačkih deonica, ekipe putara PJ Čistoća, po rešenju saobraćajne inspekcije, izvele su radove na sanaciji pešačke staze na Vinogradskom mostu. 

„Sanaciju pešačke staze na mostu koji deli centar grada od naselja Vinogradi izvršili smo zamenjući trule ploče i asfaltiranjem deonice na kojima je izvršena zamena. U narednom periodu nastavljamo sa poslovima obeležavanja horizontalne i vertikalne signalizacije i košenjem i krčenjem putnih pojaseva u opštini Vrbas“, izjavio je Milovan Krivokapić, predradnik u JKP „Komunalac“.