Obezbeđena sredstva za regresiranje troškova prevoza učenika i studenata

U budžetu opštine Vrbas obezbeđena su sredstva za regresiranje dela troškova prevoza učenika srednjih škola i studenata koji koriste prevoz u i van opštine Vrbas radi pohađanja nastave. 

U toku je postupak javne nabavke usluge prevoza đaka i studenata i donošenje Izmena odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Shodno prethodnom , a prema kriterijumima iz Konkursa objavljenog 1.septembra 2017. godine za školsku 2017/2018 godinu obaveštavaju se učenici srednjih škola koji koriste usluge prevoza od mesta prebivališta u opštini Vrbas do sedišta srednje škole koju pohađaju u i van teritorije opštine Vrbas da će u toku meseca oktobra, odnosno do zaključenja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem sami snositi troškove prevoza.

Navedni troškovi će učenicima srednjih škola biti naknadno refundirani prema sačuvanim računima i prevoznim kartama, a do visine utvrđene regresnom skalom.