„Imam pravo da budem zdrava, ali ne znam kako?“ – Tribina Samostalnog sindikata

„Imam pravo da budem zdrava,ali ne znam kako?“, bilo je tema danas održanog okruglog stola u organizacije Sekcije žena SSS opštine Vrbas i Udruženja građana „Atena“ iz Vrbasa, za prevenciju i borbu protiv raka.

Predsednce ovog Udruženja i Sekcije žena pri Sindikatu, Stojka Dacić i Gordana Milović,koje su organizovale okrugli sto pozvale su i predstavnike Savaza društava za borbu protiv raka Vojvodine koji su se odazvali pozivu i došli u Vrbas. Ispred Društva dr Mladen Prvulović je govorio o uzrocima i pojavi malignih bolesti koje su kod nas u porastu, rekavši da podaci kažu da u Srbiji godišnje oboli oko 40.000 građana, a umire oko 24.000. Statistika kaže da u Vojvodini godišnje oboli oko 10.000 a umre oko 4000 lica. Dr Prvulović je istakao značaj ranog otkrivanja „ranog“ raka, značaj prevencije u zaštiti od ove opake bolesti, načina ishrane i načina života, jer cilj duštva iz kojeg dolazi jeste pre svega sprečavanje pojave ove opake bolesti.

Gordana Milović je prezentovla jednu interesnatnu i važnu anketu koje je uradila „Atena“, kojom su bile obuhvaćene 62 zaposlene žene.Anketa je pokazala da mlađa populacija žena od 20 do 30 godina ne obavlja redovne godišnje ginekološke preglede, od 30 o 40 godina starosti mamografiju nije uradila nijedna žena ,, a žene starosti od 50 do 60, njih jedna trećina ili 50 ne ide na godišnji ginekološki pregled.Kao razlog ne odlaska kod lekara u ovom istraživanju kaže Milović, navodi se nemarnost, strah od lekara, složene lekarske procedure, duga čekanja,

Dispanzer za žene radi samo pre podne, što ne odgovara zaposlenim ženama,a za privatne preglede nemamo adekvatan standard.Milović je naglasila da će se Uduženje Atena i Sekcija žena javno zalagati i tražiti veću posvećenost lekara prema pacijentima, organizovati tribine posvećene zdravju, zdravoj ishrani i zdravom načinu života, tražiti skrining preglede, tražiti da Dispanzer za žene radi bar jednom u nedelji popodne i preduzeti niz aktivnosti u borbi i zaštiti zdravlja žena i populacije sa ovih prostora.