Usvojen rebalans budžeta

Na petoj sednici SO Vrbas, između ostalog, usvojen je rebalans budžeta za 2017. godinu. Obrazlažući rebalans, predsednik opštine Vrbas, Milan Glušac rekao je sa su planirani prihodi, bez prenetih, neutrošenih sredstava, odlukom o budžetu za 2017. godinu iznosili 1.210.632.360 dinara, a rebalans budžeta iznosi 1.319.089.156 dinara, a razlika uplaniranim prihodima iznosi 99.456.796 dinara.

“Razlika je utemeljena na uvećanju kapitalnih namenskih transferi od AP Vojvodine za 48 miliona dinara, zatim za pet miliona dinara od kapitalnih namenskih transfera od Republike Srbije koji nisu bili planirani odlukom o budžetu za 2017. godinu, posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine koja je veća za 13 miliona dinara, prihodima od zakupa poljoprivrednog zemljišta uvećanim za osam miliona dinara, i, pored ostalaog, prihodima od prodaje zemljišta koji su veći za 7,2 miliona. Razlika u planiranim rashodima iznosi 37.261.154 dinara”, rekao je Glušac.

Odbornik, Dragan Stijepović (SDS) komentarišući rebalans budžeta rekao je da sredstva koja se očekuju nisu dobro raspoređena. “Način na koji se troše nije dobra polazna osnova za pravljenje budžeta za 2018. Zato je trebalo ozbiljno podržati poljoprivredu, posebno zbog projekata koji će se moći realizovati otvaranjem IPARD programa, zatim trebalo je podržati izradu projektne dokumantecije kako bi spremno dočekali sledeću sezonu, kao i privrednike, jer u ovom trenutku nema raspisanih programa podrške, a nama su potrebni novi preduzetnici. Neprihvatljivo je povećanje novca za zarade, za šest miliona dinara, kao i održanje nivoa stalnih troškova. Zato je trebalo ulagati u energetsku efikasnost i tako smanjivati troškove”, rekao je Stijepović.

Na samom početku dnevni red proširen je za osam tačaka. Između ostalih, usvojena je odluka o pravu prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, odluke o izmenama statuta JKP “Standard” , kao i statuta JAZIP-a. Ni ovoga puta nisu prihvaćeni brojni predlozi za izmenu i dopunu dnevnog reda, koje su predložili opozicioni odbornici. Među tim predlozima bili su formiranje antikorupcijskog tima, da se raspravlja o aktivnostima koje su sprovedene u oblasti zaštite životne sredine, da se raspravlja pojedinačno o zadučenosti članova Opštinskog veća, predlog da se formira anketni odbor koji bi ispitao eventualne neregularnosti tokom lokalnih izbora kao i da se raspravlja o nastaloj šteti na poljoprivrednom zemljištu u Kosančiću.

Odbornici GG “Dosta je bilo” nisu bili zadovoljni odgovorima na odbornička pitanja sa prethodne sednice, jer u nekim odgovorima stoji “nemamo saznanja o tome”. Ova pitanja odnosila su se na izgradnju objekta na parceli koju koristi JAZIP.