Rampe za invalide – Omogućen prilaz u dve ustanove

Rampe za ulazak lica sa invaliditetima postavljene su nedavno na dva mesta u Vrbasu, na ulasku u zgradu Centra za socijalni rad i u zgradu Skupštine opštine Vrbas.
Postavljanje rampi bilo je najavljeno na tribini „Položaj osoba sa invaliditetom“, kada su i su pobrojane brojne ustanove kojima zbog ahitektonskih barijera ne mogu pristupiti ova lica. Tada je obećano da će ona mesta nad kojim nadležnost ima lokalna samouprava, uskoro biti prilagođena potrebama invalida. Prilazna rampa kod Centra za socijalni rad postavljena je na inicijativu ustanove, a u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Forumom mladih sa invaliditetom iz Beograda. Samo na evidenciji Centra za socijalni rad nalazi se 400 osoba sa invaliditetom, pa će pristup uslugama koje pružaju postavljanjem rampe biti značajno olakšan.

„Uz postavljanje pristupnih rampi pripremili smo i projekte obaranja ivica na trotoarima Vrbasa na još nekim lokacijama, a cilj nam je i da mapiramo sve lokacije na kojim treba raditi i pripremiti novac za izvođenje tih poslova u 2018. godini“, rekla je Danijela Ilić, članica Opštinskog veća.