Rasprava oko Statuta i predstojećih izbora– VII sednica SO Vrbas

Jučerašnja VII sednica SO Vrbas trajala je skoro 10 sati. Odbornici su najviše raspravljali oko predloga Statuta opštine Vrbas, a u retorici većine odbornika, kako opozicionih tako i iz vladajuće koalicije, vladala je predizborna tenzija. Odbornici su polemisali iz klupa, dobacivali jedni drugima, a predsednica SO Marjana Maraš, izrekla je nekoliko opomena.

Na samom početku dnevni red je dopunjen na predlog predsednika opštine, Milana Glušca, sa četiri tačke tako da je pred odbornicima bilo ukupno 15 tačaka. Dnevni red dopunjen je sa Predlogom odluke o pristupanju izradi srednjoročnog programa uređivanja građevinskog zemljišta na teritoriji opštine za period od 2018. do 2022. godine, zatim sa Predlogom programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, sa Predlogom rešenja o davanju saglasnosti na odluku o dopuni Statuta CFK „Drago Jovović“ i sa Predlogom rešenja o izmeni rešenja o načinu obavljanja dužnosti u SO Vrbas i Opštinskom veću. Jedna od najznačajnijih odluka bila je Statut opštine Vrbas, a opozicioni odbornici imali su brojne primedbe.

„Sporan je deo koji se odnosi na članove Veća. Privremeni organ u poslednjem danu delovanja, uradio izmenu Statuta i tada je povaćen broj članova Opštinskog veća sa sedam na devet.  Smatramo da prethodnih šest meseci nisu radili u skladu sa Zakonom i na taj način su oštetili budžet. Takođe sporno je raspisivanje izbora za Savete mesnih zajednica. Tražili smo od predstavnika vlasti da nam sa govornice kažu da su u skladu sa članom 81  iz Statuta raspisanni izbori,  hteli smo da neko od njih pokaže ličnu i političku odgovornost i da tumačenje ovog člana pokažu ko je upravu. Međutim, oni su prebacivali odgovornost. Zamenica predsednika opštine nas je uputila na predsednicu SO koja je rekla da izbore sprovodi Komisija, i na taj način smo došli u situaciju da prebacimo svu odgovornost na Komisiju, a odluke zapravo donosi SO“, rekao je Dragan Stijepović, odbornik SDS-a.

S druge strane predsednica SO Vrbas, Marjana Maraš kaže da su izbori za Savete mesnih zajednica raspisani. „Ne vidima razlog zbog čega se vodila višesatna rasprava oko Statuta. Opozicija je zapravo tražila prostor, oko čega će se voditi rasprava, da iznesu političke stavove i da se vrate na neke odluke koje su donete na prethodnoj sednici. Ovo je bila više politička rasprava zbog predstojećih izbora. Čak kada smo usvajali nacrt odluke o Statutu, nije bilo ovoliko polemike, u međuvremenu je Statut bio na javnoj raspravi, nije bilo nikakvih primedbi opozicije. Statut je potpuno u skladu sa Zakonom, kao i Odluka o  mesnim zajednicama koja je doneta na prošloj sednici. Opozicija je najavila da će pokrenutu ustavnost te odluke, a mi ćemo sprovesti izbore onako kako su zakazani“, rekla je Maraš.

Na protekloj sednici pojavila se još  jedna opoziciona grupa, to su odbornici Pokreta socijalista koji su na dosadašnjim sednicama bili uzdržani, a na jučerašnjoj su se jasno deklarisali kao opozicija. Na protekloj sednici, većinom glasova, odbornici su usvojili, između ostalih i Odluku odavanju saglasnosti na izmene i dopune, programa poslovanja JKP „Standard“, kao i Odluku o usvajanju izmena finansijskog plana JAZIP-a.

Ni ovoga puta nisu prihvaćeni brojni amandmani opozicije. Odbornici GG „Dosta je bilo“, podneli su, između ostalih, sedam amandmana koji su se odnosili na Statut opštine Vrbas, dok su odbornici SDS podneli, između ostalog predlog da se dnevni red dopuni tačkom „Rasprava o politici zapošljavanja u opštini Vrbas“, „Rasprava o unapređenju stanja životne sredine nakon otvaranja spalionice, na prostori JAZIP-a“. Ni jedan amandman opozicionih odbornika nije prihvaćen.