Nulta tolerancija prema nasilju – Tribina OO SPS Vrbas

Već po tradiciji, Forum žena OO Socijalističke partije Srbije Vrbas u okviru “16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama” organizuje tribine. Ovoga puta to su učinili na Međunarodni dan ljuskih prava jer se, kako kažu, kao partija zalažu za društvo jednakih šansi za sve i ne odustaju od toga da svaki čovek ima pravo na dostojanstven život, prava na lečenje, školovanje, pravo da radi i živi od svog rada. O ovoj temi na tribini su govorile Darja Krčmar Radović, master psiholog Centra za socijalni rad, Svetlana Aleksić, inspektorka Policijske stanice Vrbas i Marjana Maraš, narodna poslanica i predsednica OO SPS Vrbas.

“Bez obzira što je usvojen novi Zakon i tokom ove godine smrtno je stradalo 26 žena, mada je za pohvalu to što je izrečeno više od 600 mera udaljavanja nasilnika. Cilj i našeg odbora i Foruma žena SPS je da se globalno radi na nultoj tolearanciji kada je u pitanju nasilje nad ženama. Mi spominjemo nasilje nad ženama jer su u dve trećine žene žrtve nasilja, ali svakako da je prisutno i naslije nad decom, starim ljudima, pa i nad muškarcima”, naglasila je Marjana Maraš.