Uklonjena divlja deponija u Bačkom Dobrom Polju

Teškom mehanizacijom ekipe Poslovne jedinice „Čistoća“,  sanirale su lokalitet divlje deponije u Bačkom Dobrom Polju, a po rešenju Komunalne inspekcije Opštinske uprave Vrbas.

„U kratkom roku, obavljeni su radovi na sanaciji deponije u Durmitorskoj ulici . Izvršena je nivelacija terena sa naguravanjem otpada u obližnju depresiju. Ovi radovi se obavljaju jednom do dva puta godišnje, u zavisnosti od nagomilanih količina, pre svega, građevinskog otpada,“ kaže poslovođa u PJ „Čistoća“ JKP „Komunalac“ , Mladen Pavlović uz apel stanovnicima Bačkog Dobrog Polja da svoj otpad ne odlažu na mesta koja nisu predviđena za ovu namenu.