Dežurstva komunalaca u vreme praznika

Ekipe Poslovne jedinice „Čistoća“ i Poslovne jedinice „Vodovod i kanalizacija“ u toku novogodišnjih praznika radiće sa neznatno smanjenim obimom posla.

Higijeničari će biti na gradskim ulicama i brinuti o njihovoj urednosti. Dežurne ekipe odnosiće smeće iz domaćinstava po utvrđenom rasporedu. PET ambalaža će se odnositi u subotu 30.12, a toga dana biće otvorena i Velika pijaca u Vrbasu.

Dežurni radici „Кapele“ će biti u pripravnosti 24 časa. Zimska služba će dežurati u tri smene. Blagajna u upravnoj zgradi biće zatvorena 01. i 02. januara. Ekipe „Vodovoda i kanalizacije“ radiće za vreme praznika u slučaju kvarova.

Za sve nepredviđene situacije, dostupni su sledeći brojevi telefona:

PJ „Čistoća“ – 706 083
„Кapela“ – 064 847 4308, 064 847 4359
PJ „Vodovod i kanalizacija“ – 706 085