JAZIP sadi 600 sadnica drveća širom opštine

Javna agencija za zoohigijenu i poljoprivredu opštine Vrbas je započela obnovu i sadnju drvorednih sadnica na teritoriji opštine Vrbas. Na raspolaganju je 600 komada drvorednih sadnica više vrsta koje će biti posađene po gradu i po seoskim mesnim zajednicama, a radove izvode zaposleni ove Agencije.

“Početkom januara 2018. godine, u Vrbasu, na sportskom terenu Jasike usađeno je 43 javora, na dečijem igralištu u ulici Petefi brigade 15 javora i na dečijem igralistu u ulici Borisa Kidriča je usađeno 20 sorbusa i 5 javora. U Zmajevu je izvršena sadnja na više lokacija, pri čemu je usadjeno 42 kestena,17 platana, 6 javora, 6 sorbusa, 11 lipa i 2 hrasta. Javna agencija je dana 29.09.2017. godine zaključila Ugovor o pošumljavanju, podizanju novih šuma na zemljištu u drzavnoj svojini, sa Pokrajinskim Sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i zaposleni JAZIP-a su pristupili realizaciji istog, i izvršili sadnju bagrema u KO Ravno Selo i Savino Selo”, saopštili su iz JAZIP-a.

U toku narednih dana u planu je pošumljavanje ostalih površina, kao i sadnja na drugim lokacijama u gradu i po mesnim zajednicama vrbaske opštine.