Medicina rada DZ Vrbas – Lekarsko uverenje može skupo da nas košta

Medicina rada u Vrbasu , funkcioniše pri Domu zdravlja “Veljko Vlahović”. Ovaj odsek pruža vanstandardne usluge i svaki građanin bar nekoliko puta tokom života ima potrebu da koristi usluge koje pružaju ovi zdravstveni radnici. Obično prvi put sa Medicinom rada susreću se svršeni osnovci kojima je neophodno lekarsko uverenje da bi upisali izabranu srednju školu. Osim toga izdaju se još mnoga uverenja, za upravljanje motornim vozilom, za odlazak u inostranstvo, dobijanje državljanstva, za nošenje i upravljanje oružjem, uverenje o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova privatnog obezbeđenja i još mnogo drugih.

Pored toga rade se periodični pregledi radnika na radnim mestima sa povišenim rizikom, a zaposleni u Medicini rada periodično vrše i obuku zaposlenih u firmama o pružanju prve pomoći. Na odseku Medicine rada u DZ “Veljko Vlahović” Vrbas, kažu da su uslovi za rad dobri, jer imaju kompletnu dijagnostiku, ali kao i većina ovih odseka u Srbiji imaju problem sa nedostatkom zaposlenih. Na odseku Medicine rada u Vrbasu do 2005. godine radilo je pet lekara specijalista medicine rada, a danas svega jedan.


Zdravstveni problem se ne sme zanemarivati zarad dobijanja lekarskog uverenja

Zaposleni na odseku Medicine rada imaju veoma odgovoran zadatak, a to je između ostolog, da izdaju lekarska uverenja. S obzirom da se radi o preventivnoj grani medicine, često se dešava da prilikom pregleda pacijenta ustanove zdravstveni problem. U tom slučaju pacijent treba da ide na dalje lečenje, a ne po svaku cenu da pokušava da dobje lekarsko uverenje. Na žalost dešava se da pacijenti idu u susedne gradove pokušavajući da dobiju lekarsko uverenje, i pri tome zanemaruju bolest i ne mare za posledice.


“Ono sa čime možemo da se pohvalimo jeste oprema i prostor kojim raspolažemo. Međutim, broj zaposlenih je mali, osim mene zaposlen je psiholog i dve sestre. I pored toga ono što je važno istaći jeste da pacijenti u jednom danu dobijaju lekarsko uverenje. Kada se u jednom danu pojavi veći broj pacijenta, radimo prekovremeno, dok god ne završimo”, kaže dr Gordana Vukićević, specijalista medicine rada u DZ “Veljko Vlahović”.

Medicina rada je preventivna grana medicine, i zadatak ove službe je da na vreme otkrije bolesti pacijenta. Nakon određene sumnje, sa ovog odseka pacijenti dobijaju uput da se jave izabranom lekaru, radi daljeg lečenja. Prema važećem Zakonu, postoji zatvorena lista profesionalnih bolesti kojom je određeno 56 obolenja.

“Na žalost, još uvek ne postoji spisak obolenja koja nastaju kao posledica rada”, kaže dr Vukićević. Dešava se da pacijenti nisu zadovoljni nakon što ne dobiju lekarsko uverenje ili ga dobiju na kraći vremenski period. Prema zakonu sa navršenih 65 godina vozači su u obavezi da prilože Policijskoj stanici, lekarsko uverenje o sposobnosti upravljanja motornim vozilom koje se može izdati najduže do pet godina.

„Ukoliko služba donese odluku da osoba nije zdravstveno sposobna, dužna je da obavesti o tome Policijsku stanicu. Ako osoba donese uverenje od druge službe Medicine rada (iz drugog grada) koja ga osposobljava za upravljanje motornim vozilom, Policijska stanica neće prihvatiti drugo lekarsko uverenje, već će osobu uputiti na drugostepenu lekarsku komisiju u Beogradu“, objašnjava dr Vukićević.