Pritužbe na utrošak vode

Jedan broj građana koji žive u objektima kolektivnog stanovanja sa centralnim vodomerima obratio se Javnom komunalnom preduzeću „Komunalac Vrbas“ sa pritužbama da imaju nerealan utrošak vode.

„U želji da se problemi prevaziđu službe „Komunalca“ su uputile korisnike na koji način najbrže da dođu do željenog rezultata. „Na pritužbe za utrošak po centralnim vodomerima u kolektivnom stanovanju ukazivali smo na probleme izazvane nekontrolisanim izlivanjem zbog havarija na unutrašnjim instalacijama,“ rekao je šef službe obračuna i naplate potraživanja, Miljko Miljanić.

U kolektivnom stanovanju na mestima gde su korisnici usluga poslušali savete i doveli instalacije u ispravno stanje očitani utrošak vode je od 20 do 60 odsto manji nego u proteklom periodu.

„Jedan od primera je na adresi u Ulici Gustava Krkleca 36 u Vrbasu, gde su korisnici sanirali havariju i kao rezultata dobili višestruko manji utrošak. Još jedan od uzroka nerealne potrošnje vode u kolektivnom stanovanju može biti povećan broj članova domaćinstva u odnosu na prijavljeno stanje ili neprijavljene prostorije u kojima se odvija neka poslovna delatnost,“ naglasio je Miljanić.

Apelujuemo na korisnike usluga u kolektivnom stanovanju da obavezno prekontrolišu, ispravnost slavina i vodokotlića, unutrašnje instalacije kao i zajedničke instalacije od centralnog vodomera do stanova. Samo održavanjem instalacija u ispravnom stanju i realnim prikazom broja stanara, imaće realan utrošak vode. Kako ističe Miljanić, u zgradama u kojima je organizovana skupština stanara na čelu sa predsednikom skupštine, svi eventualni problemi rešavaju se brže i efikasnije. On je naglasio da je obaveza „Komunalca“ da održava instalacije do vodomera i sam vodomer, dok je održavanje zajedničkih instalacija od vodomera do stana, kao i u stanu, obaveza stanara zgrade“, navodi se u saopštenju JKP „Komunalac“.