Đaci mašinskih smerova posetili JKP „Standard“

Posetioci JКP „Standard“ bili su učenici SSŠ „4. juli“ iz Vrbasa, maturanti iz kombinovanog odeljenja smerova – instalater grejne i rashladne tehnike/bravar/automehaničar.

„U pratnji odeljenskog starešine i profesora praktične nastave, ovi mladi ljudi obišli su mini-toplanu u Centru za fizičku kulturu, gde su ih Boban Vidić, rukovodilac Proizvodno-uslužnog sektora, i Željko Grubišić, rukovalac centralnog grejanja, uputili u proces proizvodnje i distribucije toplotne energije. Кroz jedan školski čas oni su ih sporoveli od mazutare, preko kotlarnice, do blokovske podstanice, usput im objašćavajući funkciju svakog od uređaja koji se koriste u procesu grejanja“, saopštava Standard

Đaci i njihovi nastavnici bili su posebno zainteresovani za havariju koja se prošle sedmice dogodila na toplovodnim cevima kraj objekta CFК, koju su zaposleni uspešno sanirali, ali nakon koje su ostali vidni tragovi. Predstavnici JКP Standard odgovorili su i na raznorazna pitanja koja su im učenici postavili, ali su se informisali i o odvijanju nastave i prakse u školi, kao i o eventualnim koracima buduće saradnje.