Edukacija zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite

U subotu, 24.  februara, u Centru za fizičku kulturu „Drago Jovović“ u Vrbasu održana edukacija posvećena prevenciji stresa kod profesionalaca u ustanovama socijalne zaštite Vrbasa i Kule.

Zaposleni stručni i zdravstveni radnici u Gerontološkom centru Vrbas i Domu za stare i penzionere Kula koji svakodnevno pružaju usluge stotinama starih i odraslih korisnika smeštaja mogli su da se ovim putem upoznaju sa prirodom stresnih situacija i stresa koji sami doživljavaju kao u profesionalnom okruženju tako i u svakodnevnom životu.

U organizaciji Gerontološkog centra Vrbas kao domaćina direktorka Radmila Musić pozdravila je prisutne učesnike dve ustanove kao i predavače Ivanu Koprivicu, mastera psihologije i direktora Centra za usvojenje i porodični smeštaj Novi Sad, kao i Marinu Vukotić, mastera psihologije i savetnicu za istraživačke poslove u Pokrajinskom zavodu za socijalnu zaštitu. One su autori akreditovane edukacije „Prevencija sindroma sagorevanja kod profesionalaca u socijalnoj zaštiti“

Upoznavanjem sa novim informacijama o načinu prepoznavanja i procena stresnih situacija, kao u razvijanjem novih strategija prevazilaženja istih profesionalci iz ustanova za smeštaj starih i odraslih osoba su kroz međusobnu interakciju dobili mogućnost da smanje intenzitet stresa karakterističan za poslove pomagača.