Saniranje divljih deponija u Kucuri, ne i loših navika

Nakon 11 sati neprekidnog rada, buldožerom je sanirana deponija građevinskog otpada u Kucuri koja se prostire na površini od 6,5 hiljada kvadratnih metara. Po nalogu Odeljenja za inspekcijske poslove opštinske uprave Vrbas, JKP „Komunalac“ dva puta godišnje uređuje divlje deponije na području opštine.  Prema rečima poslovođe u PJ „Čistoća“ Mladena Pavlovića, s ove deponije uklonjeno je 8,5 hiljada kubika otpada, najviše zemlje, šuta i građevinskog materijala za šta i jeste namenjena ova lokacija.

Na drugom kraju Kucure je biljna deponija. Iako je prostor namenjen isključivo za biljni otpad, radnici „Čistoće“ zatiču i komunalno smeće, dušeke, stare tepihe, plastiku, sanitarije, nerazgradivo staklo, ali i uginule životinje. Ostavljanje nepotrebnih stvari uz put otežava poljoprivrednicima prolazak do atara.

„Na ovoj deponiji zatekli smo najmanje biljnog otpada. Morali smo najpre da raščistimo prilazni put u dužini od blizu 300 metara, jer su ga nesavesni meštani zatrpali raznim vrstama otpada. Otprilike 2,8 hiljada kubnih metara smeća smo najpre utovarili i prevezli na veliki plato. Tamo radi druga mašina koja niveliše teren i celokupni otpad zatrpava u depresiju“, objašnjava Pavlović i apeluje na građane da povedu brigu o zaštiti životne sredine jer, osim što ruže sliku sela, rizikuju da se zaraze.