XIII sednica SO Vrbas u petak

Za petak, 20. jul, zakazana je XIII sednica Skupštine opštine Vrbas, a dnevni red će sadržati svega četiri tačke: Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice SO Vrbas, Predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Vrbas, kao i Predlog odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.  Četvrta tačka biće Pitanja i predlozi.