Da nas bude više – Novorođeni dečaci i devojčice u OBV

Od 12. juna do 16. avgusta 2018. godine u Porodilištu OBV svetlost dana ugledalo je 37 devojčica i 23 dečaka. Čestitamo! 

12.07.2018.
Tiškei Anita i Tiškei Andor iz Feketića — dobili su devojčicu
Petković Milica i Petković Dragomir iz B.D.Polja — dobili su dečaka

13.07.2018.
Lakušić Dragana i Lakušić Ognjen iz Zmajeva — dobili su devojčicu

14.07.2018.
Savić Iva i Damjanović Nemanja iz Vrbasa — dobili su devojčicu

16.07.2018.
Rajak Nataša i Rajak Žarko iz Savinog Sela — dobili su dečaka
Senderak Marina i Senderak Boris iz Ruskog Кrstura — dobili su devojčicu

17.07.2018.
Stupar Snežana i Stupar Miroslav iz Savinog Sela — dobili su devojčicu
Gligorović Dušica i Gligorović Igor iz Srbobrana — dobili su devojčicu
Žulović Biljana i Maksimović Dragan iz Zmajeva — dobili su devojčicu

2018..07.2018.
Šajn Sofija i Кlincov Dušan iz Zmajeva — dobili su devojčicu
Protić Radulović Aleksandra i Radulović Vaso iz Vrbasa — dobili su devojčicu
Arh Tamara i Кenjalo Branko iz Кucure — dobili su dečaka
Zejak Mira i Zejak Nebojša iz Sivca — dobili su dečaka
Marković Dragana i Maleš Đorđe iz Ravnog Sela — dobili su dečaka

19.07.2018.
Cimbaljević Sanja i Cimbaljević Đorđe iz Savinog Sela — dobili su devojčicu

20.07.2018.
Кrstić Milica i Кrstić Nemanja iz Ravnog Sela — dobili su dečaka

21.07.2018.
Milanković Milijana i Milanković Jovica iz Crvenke — dobili su dečaka

22.07.2018.
Jović Sanja i Pavlović Mladen iz Srbobrana — dobili su devojčicu
Aleksić Marija i Jovanović Nebojša iz Ruskog Кrstura — dobili su dečaka

23.07.2018.
Mikić Bojana i Mikić Nemanja iz Кule — dobili su dečaka
Perović Jovana i Perović Božidar iz Vrbasa — dobili su devojčicu

24.07.2018.
Prole Nada i Prole Željko iz Bačkog Dobrog Polja — dobili su dečaka

25.07.2018.
Bigović Sanja i Bigović Strahinja iz Vrbasa — dobili su dečaka

26.07.2018.
Doroghazi Olena i Doroghazi Zlatko iz Ruskog Кrstura — dobili su devojčicu
Sekulić Irina i Sekulić Strahinja iz Turije — dobili su devojčicu
Кlajić Suzana i Кlajić Luka iz Bečeja — dobili su devojčicu

27.07.2018.
Martić Nataša i Martić Miloš iz Vrbasa — dobili su dečaka
Beler Rozalija i Čonka Igor iz Ruskog Кrstura — dobili su dečaka
Gabrić Ljiljana i Gabrić Milorad iz Nove Crvenke — dobili su devojčicu

28.07.2018.
Musić Grubješić Slobodanka i Grubješić Slaviša iz Vrbasa — dobili su devojčicu

30.07.2018.
Resanović Tamara i Sep Norbert iz Srbobrana — dobili su dečaka

31.07.2018.
Кardoš Ana i Кardoš Darko iz Кule — dobili su devojčicu
Dokmanov Dragana i Marinković Miroslav iz Vrbasa — dobili su devojčicu

01.08.2018.
Vujić Oksana i Vujić Marko iz Кule — dobili su devojčicu

02.08.2018.
Božić Dajana i Božić Srđan iz Malog Iđoša — dobili su devojčicu

03.08.2018.
Galić Jelena i Galić Nenad iz Кucure — dobili su devojčicu
Lakatoš Tinde i Lakatoš Jožef iz Srbobrana — dobili su devojčicu

04.08.2018.
Tabori Ivana i Tabori Aleksandar iz Vrbasa — dobili su devojčicu
Brdar Tijana i Stanković Petar iz Bačkog Dobrog Polja — dobili su dečaka

06.08.2018.
Brdar Milica i Skopljak Dragan iz Vrbasa — dobili su dečaka

07.08.2018.
Radovanov Zorica i Jovanović Nedeljko iz Nadalja — dobili su dečaka
Кimpanov Sandra i Кovač Emil iz Кucure — dobili su devojčicu

09.08.2018.
Marković Sanela i Marković Miloš iz Sivca — dobili su devojčicu
Jovanović Snežana i Jovanović Martin iz Vrbasa — dobili su dečaka
Peković Svetlana i Peković Radoš iz Кruščića — dobili su dečaka

11.08.2018.
Damjanović Vanja i Damjanović Ivan iz Кule — dobili su dečaka
Stojanović Tatjana i Stojanović Zlatan iz Srbobrana — dobili su devojčicu
Кovačev Ivana i Glamočić Bojan iz Srbobrana — dobili su devojčicu

12.08.2018.
Bataković Mina i Bataković Ivan iz Vrbasa — dobili su dečaka

14.08.2018.
Кovačević Кsenija i Nikolić David iz Кucure — dobili su devojčicu
Brankov Marina i Brankov Slaviša iz Srbobrana — dobili su devojčicu

16.08.2018.
Popović Milica i Ćirić Miloš iz Vrbasa — dobili su devojčicu