Tribina o ljudskim pravima starih u organizaciji Crvenog krsta

U saradnji sa Crvenim krstom Srbije i Crvenim krstom Vojvodine, CK Vrbasa organizovao je edukativnu tribinu za  starije sugrađane na temu ljudskih prava starijih, na koju se se odazvali predstavnici više organicacija i udruženja iz oblasti društvene zaštite, udruženja koja okupljaju penzionere, osobe sa invaliditetom, aktivi žena mesnih zajednica i drugi. Realizatori tribine su Lidija Ric-Rihter i Vera Žarković, stručni saradnici Crvenog krsta Vojvodine.

„Poštovanje ljudskih prava starijih je dobrobit čitavog društva jer starije osobe i dalje daju doprinos čitavom društvu kroz iskustvo, mudrost i znanje, ali potrebno je da im je omogućen i pristup zasnovan na pravima. Ova tribina-edukacija je interaktivna  i obrađuje  kroz diskusiju, temu starenja iljudskih prava starijih i temu zagovaranja i namenjena je pre svega starijim osobama da bi se upoznali sa konceptom ljudskih prava sa jedne strane, a sa druge strane da bi ih  podstakla i obučila kako da ta prava traže i ostvare putem zagovaranja“, istakla je Lidija Ric-Rihter.

Po završetka tribine, usledio je i kratki, anonimni upitnik namenjen starijma koji treba da upotpuni  sliku o starijima, o njihovoj slici o sebi, svojoj okolini, proceni ugroženosti njihovih potreba i prava.