OBV u procesu reakreditacije po drugi put

Značaj akreditacije se reflektuje na zdravstvenu ustanovu i na zaposlene, a prvenstveno na uslugu koja se pruža korisnicima. Dani reakreditacije u Opštoj bolnici Vrbas bili su od 26. do 28. decembra ove godine. Kako su naglasili u ovoj zdravstvenoj ustanovi, Opšta bolnica Vrbas je prihvatila akreditaciju kao način za unapređenje kvaliteta rada što se može videti i po opredeljenju da se uđe u postupak reakreditacije drugi put. Reakreditaciji OBV prisustvovala je i Svetlana Drča, viši stručni saradnik za akreditaciju u oblasti edukacije unapređenja kvaliteta rada zdravstvenih ustanova.

„Jasno je da je ovo ustanova koja ima višegodišnje iskustvo, ali ipak moram istaći da su od prethodne reakreditacije svi zaposleni radili uz visok procenat saglasnosti sa standardima i kriterijumima koji podrazumevaju i zahtevaju kvalitet i bezbednost pacijenata. Zadatak Agencije za akreditaciju, zdravstvene ustanove i svih partnera iz lokalne samouprave je da postavi pacijenta u središte interakcije. Zadovoljan pacijent pretpostavlja i zadovoljnog pružaoca usluga – u ovom slučaju to je zdravstvena ustanova, gde su i zaposleni i menadžment, odnosno direktor na pravi način, timski način, pokazali kako se postižu visoki rezultati i doprinosi unapređenju kvaliteta rada i bezbednosti pacijenata“, kazala je Drča.U ulozi spoljašnjeg ocenjivača koje je delegirala Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova i vođe tima za spoljašnje ocenjivanje nalazila se dr Dubravka Papić Damjanović, po struci mikrobiolog, načelnik Mikrobiološke službe u Opštoj bolnici u Užicu.

„Svi zaposleni, kako smo primetili u toku ovih nekoliko dana pokazali su aktivno učešće u procesu, imaju pozitivan stav prema procesu akreditacije i shvataju ga kao jedan trajan sled koraka, a ne kao neki kratkoročni proces koji se ubrzo završava. Prepoznali su značaj akreditacije što znači da postupaju i sprovode aktivnosti koje su u skladu sa akreditacijskim standardima i takođe sprovode sve aktivnosti koje dovode do daljeg unapređenja kvaliteta rada“, naglasila je Papić Damjanović.