Pravoslavna kapela Vodica – Izvor lekovite vode

U sastavu parohije u Starom Vrbasu, pokraj puta za Bačko Dobro Polje, nalazi se kapela Vodica. Najstarija je kapela do danas sačuvana u Vojvodini.  Nakon prokopavanja Velikog bačkog kanala, postojao je  izvor lekovite vode koji je sačuvan, a 1793. godine vernici su izveli vodu do današnjeg vodičinog bunara. Nad tim bunarom je godinu dana kasnije sazidana kapela, a njeni ktitori su bili trgovac Nikolić iz Bačke Topole i neimenovani Bunjevac iz Subotice.Freske u kapeli Vodica delo Novaka Radonića

Novak Radonić (Mol, 1826 - Sremska Кamenica, 1890) osnovnu školu učio je u rodnom mestu, a potom  gimnaziju u Segedinu. Кao gimnazijalac počeo je da se bavi slikarstvom. Bio je učenik Pilića iz Sente i Popovića iz Mola. Iz tog perioda potiču njegove prve ikone. Slikanje je učio i kod Nikole Aleksića iz Arada, a 1852. godine upisao je akademiju u Beču. Slikao je portrete i nekoliko velikih kompozicija sa temom srpske srednjovekovne istorije. Naslikao je i nekoliko ikonostasa. Jedan od njih se nalazi u Bogojavljenskoj crkvi u Srbobranu. U kapeli Vodica uradio je freskopis i ikonu Sv. Arhiđakona Stefana.

“Narodno predanje nam kazuje da je pored izvora prolazila jedna porodica sa bolesnim detetom, stali su da napoje konje i dete je popilo vode posle čega je ubrzo ozdravilo. Prema predanju isceljenje se desilo uoči velikog crkvenog praznika. U znak zahvalnosti ta porodica je novčano pomogla izgradnju kapele. Vodica je bila posvećena Svetoj Petki. Unutrašnjost kapela bila je živopisana fresko-slikama. Freske su rad slikara Novaka Radonića”, kaže istoričar u Gradskom muzeju Vrbas.

Prema njegovim rečima u vreme Revolucije 1848/49. godine kapela je oštećena da bi 1852. godine bila obnovljena. Prilikom renoviranja i konzervacije 1996. godine u kapeli su otkrivene freske sa motivima Hristovog Raspeća, Bogorodice i Svete Petke.  Posle Drugog svetskog rata od 1945. godine Vodica praznuje, umesto svete Paraskeve-Petke, Svetog proroka Iliju. Kako saznajemo, u planu je da se kompletna rekonstrukcija kapele Vodica obavi 2019. godine.