Olakšice za poslodavce – Prezentacija javnih poziva NSZ u Vrbasu

Nacionalna služba za zapošljavanje i opština Vrbas predstavili su danas preduzetnicima aktivne mere zapošljavanja koje pruža NSZ, među kojima su brojni javni pozivi koji im omogućavaju razne vrste olakšica. Veliki broj malih i srednjih preduzetnika prisustvovao je ovoj prezentaciji, na kojoj su mogli da čuju ključne elemente svakog javnog poziva.

Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Vrbasu, na kraju februara 2019. godine nalazilo se 4.997 nezaposlenih lica, što je za 2 odsto manje u odnosu na isti period prošle godine. Starosna struktura nezaposlenih je – mladi do 30 godina 19%, - stariji od 50 godina 31%. Obrazovna struktura: bez kvalifikacija i niskokvalifikovani – 31 %, srednje obrazovanje imaju njih – 59%, dok je visokoobrazovanih – 10%. Tokom 2018.godine zaposlilo se 1497 lica koji su bili na evidenciji NSZ Vrbas.

Prema rečima direktorke filijale Novi Sad NSZ, Tatjane Vidović, cilj ove prezentacije je da se poslodavci u direktnom kontaktu sa predstavnicima NSZ informišu o svim javnim pozivima koji su im namenjeni. NSZ u ovoj godini ima budžet od 4 milijarde dinara, a to je veći budžet nego prošle godine. Dodatna sredstva od 550 miliona su na raspolaganju iz bužetskog fonda za podsticanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Takođe, dodatna sredstva će biti na raspolaganju iz budžeta Pokrajinske vlade, za realizaciju Pokrajinskog akcionog plana zapošljavanja i budžeta lokalnih samouprava za realizaciju Lokalnih akcionih planova zapošljavanja.

„Želim da iskoristite ova sredstva koja su vam na raspolaganju i želim da inteziviramo saradnju u narednom periodu i da zajedničkim snagama još više smanjimo nezaposlenost i otvorimo nova radna mesta. NSZ ima dobru saradnju sa republičkim  organima, sa pokrajinskom vladom ali i sa lokalnim samoupravama na teritoriji Južno bačkog okruga. Istakla bih veoma dobru saradnju sa opštinom Vrbas koja svake godine izdvaja određena sredstva u cilju smanjivanja broja nezaposlenih lica“, rekla je Vidović.

Prisutne poslodavce pozdravio je i predsednik opštine Milan Glušac, koji je tom prilikom izrazio zadovoljstvo zbog velikog broja prisutnih poslodavaca koji su se upoznali sa merama aktivnog zapošljavanja. „Opština Vrbas iz budžeta svake godine opredeli značajan deo novca, u cilju smanjena broja nezaposlenih, a tako će biti i ove godine“, rekao je Glušac.