Održana tribina „Nulta tolerancija na seksualno nasilje“

Nulta tolerancija na seksualno nasilje, bila je tema predavanja koje je sinoć organizovala Sekcija žena Saveza Samostalnih sindikata opštine Vrbas, na čelu sa predsednicom Stojkom Dacić. Uvodnu reča dala je Tatjana Radoičić, psiholog, govoreći o seksualnom nasilju i posledicama koje trpi žrtva kao i o njenoj stigmatizacij. Ona je navela značaj rada na  prevenciji, posebno na prevenciji u oblasti mentalnog zdravlja. Posledice  seksualnog zlostavljanja kod žrtve izazivaju psihičke probleme, strah, depresiju, povlačenje u sebe i nepoverenje u ljude. Međutim, ako je žrtva spremna da otvoreno govori o svom problemu i zatraži pomoć stručnjaka, ima sve šanse da se izvuče iz jednog takvog stanja.

„Teško je dokazati  seksualno uznemiravanje na radnom mestu, jer je ono najčešće skriveno,a žrtva je  vrlo često  u inferiornoj poziciji, na primer ako je na „podređenom radnom mestu“, kao što može biti podređena i u porodici“, rekla je Radoičić.

Miljana Tomić, pravnica, sa aspekta svoje struke, govorila je o ovom problemu, podcrtavajući jednu pojavu koja je evidentna u javnosti, a to je da je zapravo zabrinjavajuća reakcija društva koja brine,a tiče se osude žena tipa „žena koja pretrpi seksualno nasilje. su to na neki način izazvale i isprovocirale“. Tomić kaže i da je kaznena politika za ovu vrtu nasilja preblaga, tim pre što se zna da psiholozi tvrde ta su takva dela recidivistička.

Sekcija žena Samostalnog sindikata opštine Vrbas pripremila je korisne flajere sa konkretnim upustvima o tome šta žene treba da urade, kako da prepoznaju, odbrane se, prikupe dokaze, kao i to kome  sve mogu da se obrate za podršku i pomoć kako bi se izborile sa nasilnicima.

Ovo predavanje je bilo „pun pogodak“ Sekcije žena sindikata Vrbasa, jer ovo je tema o kojoj se uglavnom ćuti, ili malo priča, barem u našoj sredini. Predavanje je okupilo veliki broj žena različitih struka i profila, koje su pokazale veliko interesovanje za temu, a predavanju su prisustvovali i muškarci.