Predavanje o upravljanju otpadom u SSŠ „4. juli“ – Saradnja sa JKP „Komunalac“

JKP „Кomunalac“ Vrbas nastavio je saradnju sa Srpskim hemijskim društvom u okviru projekta „Upravljanje otpadom“. Na poziv dr Tamare Premović, naučnog saradnika, člana predsedništva SHD i profesorke Srednje stručne škole „4. juli“  je u ovoj obrazovnoj ustanovi, za učenike trećeg razreda, održano predavanje sa radionicom, o čemu je učenike  upoznao Slaviša Božović, koordinator upravljanja otpadom u preduzeću.

Upravljanje otpadom predstavlja sprovođenje propisanih mera za postupanje sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana, i odlaganja otpada, uključujući i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o postrojenjima za upravljanje otpadom. Neadekvatno upravljanje otpadom jedan je od najvećih problema zaštite životne sredine.

U JKP „Кomunalac“ Vrbas u kontinuitetu se, u skladu sa zakonom, a u okviru nadležnosti, postupa i stara o upravljanju otpadom. Spremnost da se učestvuje u rešavanju ovog problema javnost, najčešće, pokazuje tek kada je sama ugrožena ili ako je zainteresovana za njegovo rešavanje.  Edukacija i podizanje svesti u vezi sa postupanjem i tretmanom otpada jedan je od ključnih faktora da se eventualni problemi preduprede, a postojeći reše. To je ujedno i jedan od razloga zašto se vrbaski „Komunalac“ rado odaziva i učestvuje u ovakvim projektima, a i sam je organizator mnogih edukativnih ekoloških radionica.