Počeo prijem zahteva za regresiranje troškova boravka dece u vrtićima

Od 26. juna, počeo je prijem zahteva za regresiranje troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Boško Buha“. Zahtev je moguće predati svakog radnog dana od 07.00 do 13.00 časova, u kancelariji br. 7 na drugom spratu zgrade Opštinske uprave, Maršala Tita 89.

Prema pravilniku pripremljene su četiri vrste zahteva: Zahtev za regresiranje troškova boravka u Predškolskoj ustanovi „Boško Buha“ u školskoj 2019/2020. godini; Zahtev za naknadu troškova boravka u Predškolskoj ustanovi „Boško Buha“ za decu bez roditeljskog staranja u 2019/2020. godini; Zahtev za naknadu troškova boravka u Predškolskoj ustanovi „Boško Buha“ za decu sa smetnjama u razvoju i decu sa invaliditetom u 2019/2020. godini; Zahtev za naknadu troškova boravka u Predškolskoj ustanovi „Boško Buha“ za decu korisnika novčane socijalne pomoći u 2019/2020. godini. Zahtevi se mogu preuzeti na web-portalu vrbas.net.