Društvo invalida Vrbasa svojim aktivnostima gradi veze sa ustanovama i građanima

Članovi Društva invalida Vrbasa posetili su ove školske godine nekoliko osnovnih i srednjih škola, a ovakav tip edukacije u planu je i za narednu školsku godinu. Tribine pod nazivom „I mi smo tu“ su realizovane u saradnji sa Kancelarijom za mlade OU Vrbas i cilj im je bio da upoznaju decu i mlade sa svakodnevnim životom osoba sa invaliditetom i ukažu na poteškoće sa kojima se suočavaju, kako bi najmlađi naučili kakav odnos treba da imaju prema invalidnim licima.

“Đaci su pokazali veliko interesovanje za temu i aktivno učestvovali u diskusiji sa predstavnicima Društva invalida Vrbasa. Glavna ideja bila je da se mladi navedu na razmišljanje o ovoj tematici, kako bismo kasnije razvili svesnije i otvorenije društvo. Tribine su realizovane u SSŠ “4. juli”, OŠ “20. oktobar”, Gimnaziji “Žarko Zrenjanin”, OŠ “Svetozar Miletić”, OŠ “Petar Petrović Njegoš” i na samom kraju u OŠ “Bratstvo jedinstvo”, gde su učenici pokazali izraženu svest o problemima osoba sa invaliditetom. Deca su podelila svoja iskustva o kontaktu sa invalidnim licima i pričala o tome kako su svi ravnopravno učestvovali na krosu sa dvoje drugara sa poteškoćama u razvoju. Đaci koji su učestvovali prihvatili su poruku tribine koja glasi “Bolji smo zajedno”, dok su predavači iz Društva invalida poručili: Naša deca su bolja od nas”, saopštili su u DIV-u.DIV u novim prostorijama – Potrebno opremanje

Posle tri godine rada, Društvo invalida Vrbas dobilo je na korišćenje prostorije u kojima će moći da obavlja svoje dalje aktivnosti, a koje se nalaze u pasažu kod bioskopa “Jugoslavija” na adresi Maršala Tita 71. 

Pozivaju se svi ljudi dobre volje da u skladu sa svojim mogućnostima, pruže pomoć u vidu volontiranja, finansija, materijala ili dostavljanja idejnih rešenja za uređenje prostora, opremanje i prilagođavanje potrebama članova Društva invalida. Za više informacija i predloga mogu se obratiti Društvu invalida Vrbas putem njihovog Fejsbuk profila.