Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja boravio u Vrbasu

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, posetio je danas Vrbas. U zgradi OU Zoran Đorđević susreo se sa predsednikom opštine Milanom Glušcem, a zatim posetio i Gerontološki centar. Đorđević je o modelima dalje podrške Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja  razgovarao sa Radmilom Musić, direktorkom GC,

„Posetu Vrbasu iskoristili smo da sa rukovodstvom lokalne samouprave razgovaramo o planovima za dalju saradnju i načelno smo dogovorili nekoliko projekata podrške. Prvi je uključivanje našeg ministarstva u podršku jednoj osobi sa invaliditetom koja je nedavno postigla fantastične sportske rezultate i želja nam je da u buduće zajedno radimo na tome. Razgovarali smo i kako možemo pomoći i u nekim drugim projektima, poput onoga u kom smo podržali ugradnju lifta u Gerontološkom centru, što je bio uslov za dobijanje licence za rad. Ove nedelje očekuje se okončanje aktivnosti oko pribavljanja upotrebne dozvole i tada ćemo dobiti još jedan Gerontološki centar koji može raditi u potpunom kapacitetu. Nadam se da će i ostali gerontološki cenatri u Srbiji veoma brzo izgledati kao i ovaj“, rekao je ministar Đorđević.

Milan Glušac, predsednik opštine Vrbas, informisao je ministra da je lokalna samouprava u 2013. godini za socijalna izdvajanja trošila 42,5 miliona, a danas, 2019. godine, plan je da se za ovu oblast izdvoji 123,8 miliona dinara.

„Gerontološki centar je dobar primer saradnje lokalne samouprave i resornog ministarstva. Za ugradnju lifta i dogradnju objekta izdvojena su ogromna sredstva pa sada imamo sve preduslove za rad u punom kapacitetu. I ovu priliku iskoristili smo da ministru Đorđeviću predložimo nove projekte, da proverimo da li možemo ponovo dobiti podršku, jer nam je stalo da kroz dobru saradnju koja se stalno unapređuje, realizujemo razne projekte koji mogu biti od koristi građanima opštine Vrbas“, rekao je Glušac.

Radmila Musić, direktorka Gerontološkog centra je susret sa ministrom iskoristila da ga upozna sa radom doma i planovima za budućnost. „Sredstva koja je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, izdvojilo za našu ustanovu, posebno mislim 5,8 miliona dinara za ugradnju lifta, omogućila su da Gerontološki centar ispuni uslove za licencu. Sada ćemo imati mogućnost da objekat popunjavamo u punom kapacitetu, da sve usluge pružamo štićenicima na oba sprata, što do sada nije bio slučaj jer smo morali paziti koje štićenike smeštati na kom spratu, što je dovodilo do ograničenja“, rekla je Radmila Musić.