U subotu akcija odnošenja PET otpada u Vrbasu

Radnici PJ „Čistoća“ obaviće u subotu, 27. jula akciju odnošenja ambalažnog PET otpada iz domaćinstava u Vrbasu. Kamioni na teren kreću u sedam sati, pa je potrebno da sugrađani, koji prikupljaju ovu vrstu ambalaže, do tog vremena, vreće iznesu ispred svojih kuća.

U džakove i žičane kontejnere treba odlagati providnu plastiku: flaše od vode, sokova, piva, ili ulja, kako bi se ovaj materijal u PJ „Čistoća“ lakše selektovao i presovao, a potom poslao na dalju reciklažu. 

Bilo bi poželjno da PET bude spakovan u tipizirane vreće, ali ukoliko ih građani nemaju, mogu ambalažu spakovati u bilo koje džakove. Komunalac će, u zavisnosti od sakupljenog PET otpada, korisnicima usluga ostaviti nove vreće za narednu akciju.